• |
 • کاهش جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری شبکه بانکی و پرداخت

  پاسخگویی مناسب و سریع شرکت کاشف، شاپرک، بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای دستورات قضایی، سامانه تعاملی کاشف زمینه کاهش جرائم در نظام بانکی و پرداخت را فراهم کرده است.

   

  سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک ها و مراجع قضایی

  سامانه تعاملی کاشف بستر ارتباطی بانک مرکزی با بانک ها و مراجع قضایی و با هدف تسریع فرآیندها در پاسخگویی مناسب در جرایمی که امکان وقوع در شبکه بانکی و پرداخت دارد، ایجاد شده که این روند تاکنون به صورت تلفنی و ارتباط رو در رو دنبال می شد، اما به دلیل فشار روانی و فیزیکی سنگینی که این مدل به نیروی انسانی دوطرف وارد می کرد و همچنین سرعت روز افزون فناوری که منجر به تسریع فرآیندها در بستر الکترونیک شده، ادامه این مدل امکانپذیر نیست.تاکنون به دلیل نبود یک سامانه هوشمند و عدم توانایی شبکه بانکی در برخورد مقتضی با جرایم در مدل سنتی، اهداف بانک مرکزی محقق نشده است و فقدان مکانیزم هوشمند برای گزارش رخداد ها امکان رسیدگی حقوقی به جرایم، تعیین مسئول پاسخگویی و زمان بندی برای انجام اقدامات مقتضی را در رویه قبلی فراهم نمی کند.بانک مرکزی با همکاری شرکت کاشف به منظور حل این معضل یک سامانه هوشمند برای رسیدگی تخلفات و جرایم مالی در بستر الکترونیک تحت عنوان سامانه تعاملی کاشف را طراحی و پیاده سازی کرده که در این سامانه ارتباط بین مقام قضایی، مقام انتظامی، بانک ها و بانک مرکزی از طریق مکانیزم کارتابلی و الکترونیکی انجام می شود.ارجاعات در این سامانه به صورت سیستمی ثبت و مسئول پاسخگویی در بانک ها مشخص و انجام اقدامات مقتضی مشخص می شود و در نهایت اقدامات مقتضی بر اساس پیامک هایی که در این سامانه ارسال می شود، انجام می شود.حرکت از مدل سنتی به بستر هوشمند در این روند به طور قطع با چالش هایی متعددی در بانک ها مواجه است بانک مرکزی به منظور حل این مشکل تعاملات خود را با بانک ها در این بخش، افزایش می دهد و با شنیدن مشکلات و نظرات بانک ها فرآیند مهاجرت به این بستر را تسهیل می کند.

   

  اجرای احکام قضایی سامانه تعاملی کاشف یک الزام است

  دو چالش اساسی در ادامه فعالیت سامانه تعاملی : بحث حوزه مسئولیت یکی از مشکلات است و بانک ها باید این بستر را به عنوان بستر رسمی ارسال حکم قضایی بپذیرند، زیرا پیام هایی که در این سامانه ارسال می شود با تایید دادستانی و به عنوان احکام قضایی لازم اجرا است و عدم اجرا یا تاخیر در پاسخگویی به عنوان سر باز زدن از اجرای احکام قضایی و دستورات دادستانی قلمداد می شود.اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرای حکم اتفاقی رخ دهد، جبران خسارت ناشی از آن، بر عهده بانک مربوطه است و سامانه تعاملی کاشف بستری یگانه برای تبادل پیام های مربوط بین سیستم بانکی، قضایی و انتظامی است.

  چالش دوم  روند زمانبندی در پاسخگویی است.یکی از اهداف کلیدی در راه اندازی این سامانه، کاهش زمان چند روزه برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات احتمالی در شبکه بانکی و پرداخت است. از اینرو پاسخگویی در زمانبندی مشخص شده به پیام های ارسالی در این سامانه و انجام اقدامات مقتضی در زمان تعیین شده اهمیت حیاتی در این روند دارد.پاسخگویی به پیام های سامانه تعاملی کاشف که به مثابه حکم قضایی است باید بر اساس زمانبندی های مشخص شده انجام شود،

   

  تاکید بر صراحت اعتبار وسندیت دستورات قضایی سامانه تعاملی کاشف

  به استناد ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی نهادهایی که از وقوع جرمی در حیطه کاری خود اطلاع می یابند، مکلف به گزارش آن به دادستانی هستند و سامانه کاشف این بستر تعاملی را در شبکه بانکی و پرداخت ایجاد کرده است.با استناد به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون جدید قانون دادرسی الکترونیکی ، مسئولیت قانونی اعم از کیفری و حقوقی عدم اقدام به موقع نسبت به دستورات قضایی در سامانه تعاملی کاشف بر عهده بانک و موسسه اعتباری متبوع بوده و مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به دلیل عدم اجرای این دستورات در زمانبدی مشخص نیز بر عهده بانک و موسسه اعتباری است.درخواست دادستانی کل کشور از بانک مرکزی بررسی عملکرد بانک ها به صورت ماهانه در اجرای دستورات کیفری این سامانه و اطلاع رسانی تعلل بانک ها در این بخش است.

   

  نظارت مدیران ارشد بانکی بر حُسن اجرای تعهدات در سامانه تعاملی کاشف

  دسته بندی دستورات قضایی که برای بانک ها در سه حوزه حساب بانکی، کارت بانکی و اطلاعات تکمیلی صادر می شود از این قرار است : زمان پاسخگویی به دستورات در بخش حساب و کارت بانکی یک ساعت و در بخش اطلاعات بانکی ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است.از زمان ابلاغ این بخش نامه به شبکه بانکی از ۷ شهریور ماه یک فرصت ۱۰ روزه برای آمادگی بانک ها در نظر گرفته شده و از تاریخ ۱۷ شهریور ماه پاسخگویی در تمام ایام هفته ازساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۷ مطابق سطح خدمات تعیین شده و پاسخگویی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری به استثنای مورادی که مربوط به اطلاعات تکمیلی می شود مطابق زمانبدی یک ساعت و از ۱۷ آذرماه پاسخویی در تمام روزهای هفته به صورت شبانه روزی و بر اساس زمانبندی این سامانه است.

  لینک کوتاه : http://eb-robin.com/?p=377