• |
 • پیش‌بینی کاهش نرخ ارز با افزایش اختیارات بانک مرکزی

  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا پیش بینی می شود نرخ ارز کاهش یابد.

  محمدرضا پورابراهیمی گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مصوبه‌ای در راستای افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز داشت که مصوبه مذکور در مدیریت بازار ارز بسیار مهم و تاثیرگذار است.

  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، بانک مرکزی می تواند با مدیریت بازار ارز، بخشی از التهابات ارزی ناشی از فضای روانی موجود در بازار را کاهش دهد.

   

  شرایط فعلی بازار ارز با مولفه‌های اقتصادی انطباق ندارد

  پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: شرایط فعلی بازار ارز با مولفه های اقتصادی انطباق ندارد و براساس رویکرد فضای هیجانی شکل گرفته، بنابراین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، بانک مرکزی می تواند به عنوان بازیگر اصلی در مدیریت بازار ارز از محل منابع ارزی و منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، نقش ایفا کند.

   

  عمق بازار غیررسمی ارز ناچیز است

  عضو شورای هماهنگی اقتصادی قوا تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به عمق ناچیز بازار غیررسمی ارز، امکان مدیریت بازار توسط بانک مرکزی وجود دارد و عدم مداخله بانک مرکزی در مدت اخیر قابل قبول نیست.

  پورابراهیمی داورانی افزود: براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، محدودیت های موجود در واردات ارز فیزیکی (اسکناس) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حذف شود و مقرر شد بانک مرکزی مقررات تنظیمی در این راستا را عملیاتی کند.

  لینک کوتاه : http://eb-robin.com/?p=412